Steven Stemerdingschool, Slingeplein 10, 3085 EZ  Rotterdam, 010-4808635