Groep 4A

Welkom op de pagina van groep 4A. 

Op deze pagina kunt u zien waar wij aan werken in de groep. Heeft u vragen, dan kunt u  deze altijd persoonlijk of via de mail aan ons stellen.

Met vriendelijke groet,

 

Juf Reina & juf Iris

Huiswerk

Op woensdag hebben wij altijd een dictee. De kinderen hebben hiervoor een eigen boekje gekregen dat zij elke woensdag mee naar school dienen te nemen.

Oefenwebsite's

Om uw kind thuis te kunnen begeleiden kunt u gebruik maken van de volgende website's en oefeningen:

-Muiswerk, dit is een website die via de MR van onze school is aangeschaft. Uw kind kan naar hartelust oefenen met rekensommen op zijn eigen niveau. Voor deze website heeft u een code nodig. Deze heeft u vorig jaar ontvangen. Indien u hem kwijt bent ,kunt bij de directie een nieuwe aanvragen.

-Hardop lezen samen met uw kind. Dit bevordert het leestempo.

-Sommen flitsen, sommen tot 20 (+ en -)kort laten zien en dan het antwoord controleren

Doelen waar wij op dit moment aan werken (nov-feb)

Doelen voor Rekenen

Orientatie op de getallenlijn:

-Tellen met sprongen van 10 - Vleksommen - Verder/en terugtellen tot 100

Optellen en aftrekken over het eerste tiental:

-Sommen tot 20, + en -

Optellen en aftrekken tot en met 100:

-op en aftrekken over het tiental - aanvullen tot een tiental

De tafels van vermenigvuldigen:

-Tafel van 3 & de tafel van 5

Geld, tijd, meten en meetkunde:

-Kennismaken met biljetten van 20, 50, 100 - Maandkalender - Symmetrie - Digitale klok


Doelen van Taal

Schrijven

-Weet het verschil tussen een verhaal- en een weettekst. Weet hoe een weettekst geschreven moet worden. 

Spreken en luisteren

-Kan een verhaal voorlezen. Let daarbij op volume, tempo en intonatie. Kan een toneeltekst spelen en maakt daarbij gebruik van tempo en volume.

Taalbeschouwing

-Weet dat je je kunt uitdrukken in zinnen. Weet dat de zin met een hoofdletter begint en eindigt met een punt of vraagteken. Weet dat je met tekeningen/pictogrammen vaak beter iets duidelijk kunt maken dan met woorden. Weet het verschil tussen beleefd en onbeleefd zijn.

Woordenschat

-Weet dat je woorden kunt leren door ze aan elkaar te relateren. Weet wat een woordkaart is. Weet dat sommige woorden uit twee delen bestaan. Weet hoe je een woordpaar kunt maken.

 

Doelen van Spelling

Klankwoorden

Woorden die eindigen op: -lf, -lg, -lk, -lm, -lp, -rf, -rg, -rk, -rm en -rp. Woorden met -eur, -eer, -oor em woorde met meer medeklinkers.

Regelwoorden

Samenstellingen, dit zijn lange woorden. Zij zijn gemaakt uit twee andere woorden. Klimrek (klim en rek). Woorden die op -d of -t eindigen.

Weetwoorden

Dit zijn woorden waar je vaak moeilijk kunt horen welke letter het is. Je onthoudt die woorden. Woorden de beginnen met -s (salto, sjaal, saai), -z (zeep, zelf, zoeken) en woorden met de -ij en -ei.