Op de Steven Stemerdingschool is mevrouw Angela Paz de ouderconsulent.

Zij organiseert ouderbijeenkomsten voor de peuter- en kleutergroepen. De uitnodiging hangt op het informatiebord bij de klas van uw kind. De groepen werken met de taalmethode Ko-Totaal. Tijdens de bijeenkomst vertelt zij met welk thema de groepen aan het werk zijn en geeft zij u suggesties en werkbladen, waarmee u thuis kan oefenen met uw kind.

De peutergroepen werken met Puk.     

                                                

De kleutergroepen werken met Ko.

 

                                                             

 

De groepen 3 zijn druk bezig met het leren lezen. Daarbij is het heel belangrijk dat de kinderen blijven herhalen. Voor de ouders van groep 3 organiseert de ouderconsulent overstap bijeenkomsten. De kinderen kunnen daarmee thuis extra oefenen met lezen. Gedurende het schooljaar zijn er 10 overstap bijeenkomsten, die aansluiten op hetgeen de kinderen in de klas geleerd hebben. Wilt u meedoen met overstap, geeft het door aan de ouderconsulent of de juf van de groep. De ouderconsulent geeft u een korte uitleg over de werkwijze van overstap.

                                  

                                                             

                   

De kinderen van groep 4 kunnen inmiddels goed lezen, maar begrijpen ze ook wat ze lezen? De ouderconsulent heeft voor deze groep 2 oefenleesboeken met ieder 10 leesverhalen. Met Stap door kunnen de kinderen thuis oefenen met begrijpend lezen. Op aanraden van de juf, doen alle kinderen uit groep 4 mee met stap door!

                                               

                                                             

 

De ouderconsulent is tevens een intermediair van jeugdsport- en jeugdcultuurfonds Rotterdam.

Vindt u het ook belangrijk dat uw kind deelneemt aan een sport of een culturele activiteit, maar heeft u geen financiële middelen. Voor ieder kind uit Rotterdam is het mogelijk om lid te worden van een sportvereniging of de SKVR, dankzij het jeugdsport- en cultuurfonds Rotterdam. Als u ervoor in aanmerking komt, betalen zij de contributie van de sportvereniging of de SKVR. Nadat u een aanvraag hebt ingediend bij de ouderconsulent en goedkeuring hebt gekregen, kunt u uw kind aanmelden voor de sport of culturele activiteit waar het op wil gaan.