IB

De intern begeleiders bij ons op school zijn Joke Blom en Miranda Dakkus

 

Joke is intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8. Miranda is intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4. U kunt het zorgteam bereiken op het tel. nr. van school

De intern begeleiders komen eenmaal per week bij elkaar voor een intern zorgoverleg. Eenmaal per twee maanden wordt dit overleg ook bijgewoond door de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolverpleegkundige en eventueel de wijkagent. Dit is een extern zorgoverleg, het doel van dit overleg is om alle hulp rondom een kind te coördineren.